درباره روان فهم

درباره فهیمه فرهودی

فهیمه فرهودی - روان درمانگر پویشی

مسیر حرفه ای سایت روان فهم سال ها پیش با ایجاد صفحه ای با همین نام با هدف آموزش آغاز شد. چراهایی که در ذهن هر انسان با توجه به مسائل و مشکلاتی که خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند با آن ها مواجه اند، فرد را به سمت جستجوگری سوق می دهد و در قدم اول دریچه ای به مطالعه باز می‌کند، آشنایی با حوزه ی سلامت روان در خلال تلاش برای پاسخ به سوالات قدم بعدی ست که تحصیلات آکادمیک را پیش می آورد. اما بعد از سال ها درس گرفتن هنوز پاسخ ها خام و محدودند و ازین رو فرد را بر آن می دارند که این بار به کسب تئوری اکتفا نکند و خود را در معرض تحلیل درمانگری با تجربه و کسب تجارب فردی بگذارد تا چیزی را که برای دیگران می خواهد خود امتحان کرده باشد‌ که اگر اثربخشی چنین مسیری مشخص شود دو مزیت دارد اولا که سلامت روان نسبی را که فاکتور اولیه آغاز به کار هر درمانگری ست تضمین می کند، دوما علم درمانگر معطوف به اطلاعات صرف نخواهد بود. بعد از آن مسیر پویای درمانگری به شکل شرکت در دوره های مختلف و کار زیر نظر استادهای معتبر ادامه یافت و هم چنان ادامه دارد. بعد از کسب توانمندی لازم  اکنون از طریق این سایت، به شکل گسترده تری در ادامه ی مسیر گذشته حوزه ای که در آن پذیرش مسئولیت کرده ایم را دنبال خواهیم کرد.